+ 48 882 500 551; + 48 509 737 551; biuro@eldorachunkowosc.pl

RODO

Uwzględniając obowiązki wynikające z art. 25 oraz art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), celem zapewnienia, że dane osobowe w Eldo Sp. ZO.O. są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z postanowieniami prawa przez wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zaprojektowanych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych osobowych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń; ELDO SP.Z O.O. zapewnia, że domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania i wdraża Politykę Ochrony Danych Osobowych w ELDO Sp. ZO.O.